ЋИРИЛИЦА
   

ČLANSTVO U CRKVI

 

 

Danas u ovom svetu posotje razna društva i udruženja u koja se ljudi učlanjuju zbog raznih interesa: provoda, druženja, materijalnog ili drugog prestiža. U zavisnosti od koristi koju dobiju od odredenog udruženja ljudi su manje ili više aktivni u njima. Neaktivni članovi obično bivaju zapostavljeni od udruženja i postepeno gube svoje mesto u istom.

Nešto slično samo u duhovnom smislu je i članstvo u Crkvi. Međutim Crkva svoje članove nikad ne isčlanjuje niti zapostavlja osim za teške prestupe rađenja protiv svete i spasonosne misije koju Crkva vrši ovde na zemlji.

Primivši Svetu Tajnu Krštenja osoba bez obzira na starost postaje deo Hrista i deo Njegove Svete Crkve. Svoje članstvo održava tako što redovno posećuje Sveta Bogosluženja, prima Svete Tajne a ponajćešce Ispovest i Pričešće i trudi se da živi po Svetim zapovestima Gospodnjim. Za razliku od drugih udruženja gde se zadobija materijalni prestiž članovi Crkve zadobijaju Božiji blagoslov i Blagodat Svetog Duha koji je unutrašnja radost i predokušaj večnog Carstva Božijeg koje nastaje posle okončanja ovozemnog teškog i mučnog života.

U današnjem modernom materijalističkom društvu veći deo članova Crkve, zbog zauzetosti i brige za prolaznim, zemaljskim bogastvom zapostavlja duhovne vrednosti, a time i svoje članstvo u Crkvi. Za to vreme Crkva kao i njen osnivač Gospod Isus Hristos neumorno poziva i nestrpljivo čeka da svoju duhovnu decu privede pod svoje krilo.

Da bi svoju misiju što uspešnije vršila u ovoj državi, Crkva je ustanovila i formalno članstvo gde bi se dobrovoljno učlanili svi oni koji pored redovnog pohađanja bogosluženja želeli da pomognu Svetu misiju Crkve i aktivno radili na organizovanju i unapređenju svoje parohije.

 

Član 27 Crkvenog Ustava

 

 

 

 

po pitanju članstva u Crkvi kaže ovako:
Članovi u dobrom stanju jedne crkvene opštine su ona lica koja redovno ispunjavaju svoje verske, moralne i materijalne obaveze prema Crkvi i koji primernim hrišćanskim životom ispunjavaju i druge uslove predvidene za članove crkvene opštine. Prema tome, da bi se neko lice moglo smatrati članom u dobrom stanju jedne crkvene opštine, očekuje se da on ili ona, ispunjavaju i sledeće uslove:
a) Da je član u dobrom stanju parohije.
b) Da je najmanje osamnaest godina star.
v) Da živi primernim životom, prema moralnom učenju svete pravoslavne crkve.
g) Da je gotov da u svako doba brani interese Srpske pravoslavne crkve i pravoslavlja uopšte.
d) Da uživa glas dobrog i pobožnog hrišćanina i da je dobar i koristan član zajednice u kojoj živi.
dj) Da redovno učestvuje u crkvenim bogosluženjima.
e) Da redovno prima svete tajne ispovesti i pričešća u parohijskoj crkvi i da izvršava ostale hrišćanske dužnosti Crkvom propisane.
z) Da se drži propisa Pravilnika crkvene opštine i odluka viših tela i organa SPC.

 

 

Kraljevska porodica Srbije i Jugoslavije

KO ŽELI DA POĆNE UPLAĆIVANJEM PAROHIJALA PO SVOJOJ FINANCISKOJ MOGUĆNOSTI, MOŽE DA SKINE FORMULAR ZA OVOG SAJTA I DA ISPUNI „DAUERAUFTRAG“.

MOŽETE PREDATI FORMULAR DIREKTNO U VAŠU BANKU ILI DIREKTNO KOD SVEŠTENIKA ILI PREDSEDNIKA!

UNAPRED SE ZAHVALJUJEMO KOD SVIH PAROHIJANA KOJI PLAĆAJU REDOVAN PAROHIJAL!!!


dauerauftrag.pdf


dauerauftrag.doc

POČETAK