ЋИРИЛИЦА
   

Molitva protiv strasti pijanstva

 

(koja podrazumeva davanje imena dotičneosobe
za pominjanje i vađenje čestice na Svetoj Liturgiji)


Gospodepogledaj milostivo na slugu Svoga (ime), obmanutogobmanom trbuha i plotskoga veselja.


Darujmu (ime) da pozna sladost uzdržanja u postu i iznjega proističuće plodove Duha Svetoga. Amin.

  Nazad