ЋИРИЛИЦА
   

Molitva protiv ružnih pomisli

 

Vladiko, Gospode Bože moj, u čijim jerukama sudba moja, zaštiti me po milosti Svojoj, i ne dozvolida propadnem po bezakonjima svojim, niti da idem za voljomtela koje pohotom vojuje protiv duha. Tvoje sam stvorenje - ne prezri delo ruku Svojih. Ne odvrati se od mene - sažalise, a ne ponizi. Slab sam, ne prezri me, Gospode, jer kTebi pribegoh, Zaštitniku svome Bogu: isceli dušu moju,jer sagreših Tebi! Spasi me radi milosti Svoje, jer samTi odan od mladosti svoje! Neka se postide oni što tražeda me odgurnu od Tebe pomoću nečistih dela, ružnih pomisli,nekorisnih sećanja! Udalji od mene svaku nečistotu, svakozlo, jer si Ti jedini Svet, jedini Silan, jedini Besmrtan,u svemu besprimerno moćan, i svima daješ silu za borbu protivđavola i njegovih vojski. Jer Tebi priliči svaka slava, časti poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i svagda iu vekove vekova. Amin.

  Nazad