ЋИРИЛИЦА
   

Molitva za otvaranje uma

 

Gospode Isuse Hriste, učitelju mudrosti,molim Ti se, otvori oči srca moga, da bih slušao reč Tvoju i razumeo je, i tvorio Svetu volju Tvoju koja je u njoj otkrivenanama grešnim i bezumnim ljudima. Gospode Bože Spasitelju moj,pošto si došao na zemlju da tražiš i spaseš propale, ne skrivajod mene zapovesti Svoje, jer i ja propadam u tami neznanjazakona Tvoga: nego otvoti oči uma moga da bih razumeo čudesaučenja Tvoga, i kaži mi nepoznatosti i tajne premudrosti Tvoje.U Tebe se uzdam, Bože moj, da Ti svetlošću znanja Svoga prosvetlišum moj i razum, da bih ne samo čitao napisano nego ga i vršio.Molim Ti se, i sa suzama pripadajući, vapijem Ti: Gospode,prosvetli me, nauči me, urazumi me, da Svetu reč Tvoju i žitijaSvetitelja Tvojih čitam ne na greh, nego na obnovljenje i prosvetljenje,na osvećenje i spasenje duše svoje, i na nasleđe večnog života.Amin.

  Nazad