MANASTIR DRAČA

 

U mestu Drača na devet kilometara od Kragujevca
ispod planine Rujevice na izvoru reke Drače nalazi se
ovaj manastir sa hramom posvećenom Svetom Nikoli.
Nema pouzdanih podataka kada je osnovan ali se
zna da je samu crkvu podigao oberkapetan
Staniša Mlatišuma godine 1735 na temeljima stare
crkve. Najstariji pisani podaci o ovom manastiru se
nalaze u Pomeniku manastira Vrdnik krajem 16.veka.
Freske koje su radjene 1735 god su u duhu
srednjevekovnog srpskog crkvenog slikarstva.
Dosta su potamnele i restauracija je izvršena 1969 god.
Poznate su scene iz života Sv.Nikole. Zatim scene iz
Starog zaveta kao i kompozicija Pokolj vitlajemske
dece. U crkvenoj porti sa južne strane nalazi se grob
srpskog vojvode Jovana Dimitrijevića-Dobrače koji je
1815 god vodio srpsku vojsku u boju na Ljubiću.
Toma Vučić je podigao drugi konak i pomogao obnovu
crkve i manastirske česme.
Novi veliki zvonik obnovljen je 1958 god a obimni
radovi oko manastira su obavljeni 1969 kada je
izvršena i konzervacija fresaka.
Episkop šumadijski Valerijan je 1958 god doneo
odluku da manastir postane ženski kada ga preuzima
igumanija Jelena sa monahinjama.
Godine 1978 je izgradjen novi konak i osvećena je
manastirska kapela.
Ikonostas za kapelu uradila je monahinja Jefimija.
Manastir je aktivan i o njemu danas brinu monahinje.