MANASTIR LELIĆ

 

Samo nekoliko kilometara od Valjeva prema Bajinoj Bašti skreće se prema Leliću.
Par kilometara od manastira Ćelije uz reku Gradac u centru Lelića je crkva sagrađena 1929
a proglašena za manastir 1997. U njemu se nalaze mošti Vladike Nikolaja Velimirovića
pravoslavnog teologa i pisca iz 20.veka. Mošti Sv.Nikolaja Velimirovića prenete su iz Amerike
1991.godine.U manastiru se nalazi muzej a pored je kapela.