MANASTIR BOGOVAĐA

 

Na području opštine Lajkovac nalaze se nekoliko izuzetno vrednih spomenika kulture. Među najznačajnije svakako spada manastir Bogovađa ( Hram svetog Georgija) koga je na starim temeljima 1543. godine podigao jeromonah Mardarije Joksimović. a 1791. godine obnovili knezovi Velimirovići iz Jabučja. Manastir je osam puta rušen i paljen od Turaka. Hadži Ruvim je dugo bio starešina manastira. U ono vreme držao je veliku umetničku školu rezbarstva, slikarstva i drugih umetnosti. Crkva je generalno obnovljena 1967.godine. U oltaru se čuvaju dve velike ikone Hrista i Bogorodice, rađene 1801. godine. Manastir ima jevanđelje štampano u Moskvi 1730. godine, a postoje i dva stara rukopisa.
Nedaleko od manastira je i Hadži Ruvimova česma za čiju vodu predanje kaže da ima lekovita svojstva, te da je bilo slučajeva da slepi umivši se njome progledaju. Kažu da je ovaj izvor postojao i pre nego što je podignuta prva crkva, a narod verujući u lekovito svojstvo ove vode, izvor nazove “Bogova voda”, odakle je proistekao i današnji naziv manastira i celog naselja.