MANASTIR GRGETEK

Osnovan je prema predanju 1471.godine. Tu je despot Vuk Branković (Zmaj Ognjeni Vuk) hteo da smesti svoga oslepelog oca Grgura po čijem imenu je manastir i dobio ime, međutim Grgur je kao hilandarski monah German umro još 1459. godine pa je ovo predanje samim tim nepotkrepljenjo.
Pouzdano, ovaj manastir posvećen svetom Nikoli,hram Prenosa moštiju Sv. oca Nikolaja, nastao je negde u takozvanom predturskom dobu (pre 1521-1717. godine), kapele: Rođenja Presvete Bogorodice (osvetio je 1898.godine patrijarah Georgije Branković) i Prep. Serafima Sarovskog (osvetio je 1999. ep. sremski Vasilije. Prvi ikonostas u staroj crkvi radio je tada mlad umetnik Jakov Orfelin. Za vreme igumana Ilariona Ruvarca srušen je taj ikonostas i prilikom obnove novi je oslikao Uroš Predić, a mali ikonostas za zvoničko-horsku kapelu Pjer Križanić.
Tokom II svetskog rata ni ovaj manastir nije mimoišla zla sudbina pa su stranice blizu 2000. starih i retkih knjiga korištene za potpaljivanje vatre Nemcima i Ustašama, a ikonostas Uroša Predića izrešetan je mecima SKOJ-evaca, na nekima su i dan danas vidljivi tragovi. Ipak najznačajnije za Grgeteg je vena kopija hilandarske čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice koja je 24.07.2002. godine preneta uz pratnju monaha hilandarskih sa Atosa gde će ostati trajno kao zaštitnica Fruške Gore i svih njenih manastira.


Manastir Grgeteg (1471. Ktitor despot Vuk Branković ,,Zmaj Ognjeni Vuk”)
22406 Irig, tel: 022/464-199
Nastojatelj: arhimandrit Dositej (Miljkov)
monahinje: Magdalina (Srdanov), Jelisaveta (Dragišić), Serafima (Lovre), Nedelja (Vučković), Marija (Marković), Gavrila (Kostić), Katarina (Marković), Fevronija (Jovanović), Anisija (Marković), Angelina (Prodić), Nina (Vasić), Arsenija (Savić), Doroteja (Ribarov) i Sofija (Počić).