MANASTIR FENEK

Ovaj manastir po geografskom položaju ne pripada, ali po isrijskoj vezi pripada Fruškogorskim manastirima.
Posvećen je prepodobnoj mučenici Paraskevi a prema legendi podigli su ga Stefan i Angelina Branković, udrugoj polovini XV veka, kapela Prepodobne mati Paraskeve (ktitor Georgije Raka, početak 19. veka).
Manastir je bio stecište bitnih istorijskih događaja, tu su se sastali knez Aleksa Nenadović i austrijski car Josif 1788. g., 1789.-91. g. bio je vojno skladište, 1813. g. boravili su u njemu Karađorđe i njegov sin Aleksa, a od sloma I srpskog ustanka pa do 1815. g. studenički monasi sa moštima svetog Stefana Prvovenčanog. Zabeležen je još i Karađorđev susret sa protom Matejom Nenadovićem.
Ikonostas crkve je duborezao Aksentije Marković a kasnije su ga oslikavali Petar Radosavljević i Dimitrije Petrović. Bunar koji je izgradila majka Angelina (Branković), smatra se da ima čudotvornu vodu, jer su ovde počivale svete mošti svete Petke prilikom njihovog pronošenje kroz Srbiju. Ikonostas je ipak najviše sradao tokom svetskih ratova.


Manastir Fenek (15.vek)
11276 Jakovo, tel: 011/8416-604
Nastojateljica igumanija Magdalina (Mrkšić)
monahinje: Paraskeva (Durać), Agripina (Bijelić) i Angelina (Fodor)
duhovnik protojerej-stavrofor Radoslav Mitić , penz. sveštenik iz Beograda.