MANASTIR BEŠENOVO

Nemamo pouzdane podatke ko je i kada osnovao manastir Bešenovo. Prema predanju srpski kralj Dragutin krajem XIII veka, drugi podaci govore o polovini XV veka, a najsigurniji podaci su iz turskog popisa Srema 1546. godine.

Posvećen je svetim arhanđelima Mihailu i Gavrilu (8/21. novembar). Kada je manastir Vitovnica kod Požarevca stradao od Turaka, monasi su sa vrednim liturgijskim predmetima pobegli u Bešenovo.Tokom II svetskog rata manastir je prvo bio opljčkan a zatim su se smenjivali Nemci, ustaše i patrizani pa je manastir paljen, rušen, miniran i na kraju od strane Nemaca bombardovan i potuno razoren. Manastir do današnjih dana nije obnovljen ali su otkrivene osnove crkve i konaka. Nalazi se na južnom obronku Fruške Gore uz potok Cikoš.

Manastir Bešenovo (15. vek)
22212 Bešenovo.
Nastojatelj iguman Pajsije (Fenlacki).