Krušedol , Blagovesti Presvete Bogorodice , Krušedol - Novi Sad


Ova svetinja je s početka XVI veka , građena između 1509. i 1514. godine , a zadužbina je Angeline Branković i sina joj , Đorđa Brankovića (duhovno ime Maksim , vladika). U toj zadužbini su živeli , a i umrli i sahranjeni i vladika Maksim 1516.god. i Angelina 1520.godine. Ubrzo zatim po prestavljenju proglašeni su svetim , a mošti im čuvane u Krušedolu. Za vreme Velike seobe Srba pod patrijarhom Arseijem III Čarnojevićem , krušedolski kaluđeri su sa manastirskim dragocenostima pobegli u Sentandreju. Vratili su se 1697.god. a 1710. godine su prenete iz Beča i mošti patrijarha Arsenija Čarnojevića u Krušedol. Crkva manastira Krušedol je i mauzolej srpskih crkvenih i drugih znamenitih ličnosti , u kome se čuvaju zemni ostaci grofa Đorđa Brankovića , patrijarha Arsenija IV Šakabente i mitropolita Jovana Georgijevića. U manastiru su sahranjeni i Jovan Rašković , vojvoda Stefan Šupljikac , kneginja Ljubica (žena knjaza Miloša Obrenovića) , mitropolit Petar Jovanović i kralj Milan Obrenović.

Manastir Krušedol (1509. zadužbina despotice srpske Angeline Branković)
22328 Krušedol, tel : 022/460-144
Nastojateljica: Apolinarija (Radojčić); monahinje : Melanija (Trivunčić), Anastasija (Plavšić)
duhovnici: arhimandrit Damaskin (Petrović) i iguman Sava (Jovančević).