MANASTIR VISOKA RŽNA

Na temeljima mnogo starije građevine, današnji hram je podignut 1830. g. Crkva je u živopisnom i teško pristupačnom predelu sagrađena prilozima meštana i crkvenih velikodostojnika. Njihovom zaslugom je izvršena i detaljna obnova manastira 1851. g. za koju je tražena posebna dozvola turskih vlasti u Carigradu.

Živopisan je samo oltarski prostor krajem 19. veka. Oslikano je i nebo u naosu. Ikonostas je nastao 1852. g. o čemu svedoči zapis koji je vidljiv na njemu. Ikone su slikane u baroknom stilu. Ime tog svakako vrsnog zografa nije ostalo zabeleženo, kao ni ime majstora koji je izradio divan duborez.
U manastiru se čuva nekoliko vrednih ikona iz 18. veka, pa se pretpostavlja da je ova zbirka nekada bila mnogo bogatija.

Iguman Sava (Čančarević)
Adresa: Visočka Ržana, 18306 Pirot.