MANASTIR VETA


Do pre neku godinu ovde je postojao manastir, sada već opusteo. Prvobitna crkva sagrađena je u 15. veku i bila je sasvim različita od danas postojeće. Bila je neuporedivo veća i lepša. Ktitor je nepoznat. 1942. g. ceo manastir su zapalili Bugari i potpuno ga uništili, jer se u njemu nalazio četnički štab. Nakon rata meštani podižu novu crkvu na istom mestu i manastir je opet oživeo. Danas je manastir nažalost pust, a crkva je u vrlo trošnom stanju.

Stara crkva bila je oslikana, ali nema sačuvanih ostataka. Živopis u novijoj crkvi ne postoji sem što je na plafonu islikano nebo.

Postojeći ikonostas je vrlo skroman i sasvim je propao. Oko crkve uočljivo je nekoliko grobnih mesta monaha iz raznih perioda.Pre nego što su zapalili manastir, Bugari su ga opljačkali, tako da je u crkvi sačuvana samo jedna lepa ikona Sv. Nikole iz 19. veka. Sudbina ovog, veoma starog i nekada lepog manastira sasvim je neizvesna.

Manastir je upražnjen. Adresa: Veta, 18313 Crvena Reka