MANASTIR MANASTIRICA

 

Manastir Manastirica je stari manastir, koji sada nema već skoro ništa starog sem uspomene i predanja o njegovom postanku. Stari manastir je potpuno iščezao, a starine su ili nestale ili su se kojekude razvukle.

Neko vreme je manastir bio metoh manastira Bukova a njena crkva služila je kao parohijski hram selima: Manastirici, Davidovcu i Petrovom Selu.

Manastirica leži na malom planinskom potoku Šajna u ključkom namesništvu, oko dvadeset kilometara udaljen od Kladova prema zapadu. Po predanju manastir je osnovao Sveti Nikodim tismanski pod kraljem Milutinom i u njemu je po jednom starom narodnom predanju kćer kneza Lazara koja je bila udata za Bajazita turskog vladara, posle njegovog poraza i pogibije u bitci kod Angore od strane Tamerlana, našla utočište bežeći sa istoka. Sem toga za ovaj manastir je vezano ime Radul-bega, onoga koji je poznat kao ktitor Lapušanjske crkve. Po tome treba da je Radul-beg obnovio i izmalao manastir Manastiricu, zamenivši joj i patrona crkve Presveta Bogorodica za Svetu Trojicu.
Stara crkva služila je do sedamdesetih godina devetnaestog veka. Tada je svod na crkvi prepukao i sredina njena se srušila. Usled toga je manastir bio zatvoren i gotovo sasvim zapusteo.

Godine 1900. na mestu stare podignuta je nova crkva zauzimanjem Arhimanadrita Gavrila i dobrovoljnim prilozima okolnih sela.

Budući da se građevina hrama nalazi na nestabilnom terenu koji je porozan i isprepletan podzemnim vodama, istu sudbinu doživeo je danas i hram iz 1900. godine svod je popustio i njegova se konstrukcija srušila u sredinu crkve i potpuno onesposobila hram za bilo kakvo Bogosluženje.

Doborovoljnim prilozima meštana okolnih sela i šire okoline nastoji se na tome da se crkva renovira, za šta već postoji i detaljan projekat i studija zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša.
Ovom prilikom pozivamo sve naše vernike i ljude dobre volje da se uključe u ovu značajnu akciju. Manastir Manastirica je ogledalo naše duhovnosti. Potrudimo se da ga obnovimo i oživimo da bi bio na korist svima nama i našim budućim pokoljenjima.

Kontakt telefoni:
+ 38 1 / 19/ 805 147 ; + 38 1 / 19/ 421 650