MANASTIR PAVLOVAC

 

Manastir je posvećen Svetom Nikoli i podignut je za
vreme despota Stefana Lazarevića u dolini
Pavlovičkog potoka.Star je 5 vekova.
Obnavaljan je dva puta - u XVI veku i XX veku.

Manastirski kompleks se sastoji od crkve,konaka
i pretpostavlja se - letnjikovca despota Stefana,
na severnoj strani od crkve.
U blizini je selo Markovac gde je despot Stefan
iznenada umro 1427. Iznad manastira pored puta
nalazi se kameni sarkofag i česma.
Manastir je aktivan i o njemu brinu monasi.