MANASTIR KALENIĆ

 

U selu Kalenički Prnjavor kod Jagodine nalazi se ovaj
hram od izuzetnog značaja za nacionalnu baštinu.
Izgradjen je u periodu od 1407 do 1423 god. kao
zadužbina protovestijara Bogdana sa suprugom
Milicom i bratom Bogdanom. Po arhitekturi pripada
moravskoj školi i jedan je od retkih koji je dostigao
skladno jedinstvo arhitekture i ukrasne plastike koja
spada medju najlepše. Freske su nastale oko 1413
god. Zidan je od naizmenično poredjanih kamenih
blokova i crvene opeke spojene debelim slojem
maltera. Zidovi fasade ukrašeni su stilski kao
šahovska polja. Ističe se i visoko izdignuta kupola.
Slikarstvo manastira Kalenić ubraja se medju najviša
umetnička ostvarenja srednjevekovnog srpskog
slikarstva. Živopis je stručno zaštićen u periodu
od 1956-57 god.
Kao i mnogi drugi srpski manastiri, Kalenić je stradao
od Turaka. Zbog učešća kaleničkih monaha u borbi
protiv Turaka u vreme Kočine Krajine manastir je
spaljen. Prva obnova je izvršena 1766 god da bi posle
toga usledilo nekoliko značajnijih obnova.
Godine 1815 prenesne su mošti Stefana Prvovenčanog
iz manastira Fenek u Kalenić gde su ostale sve do
1839 god. kada su vraćene u Studenicu.
O tome postoji i zapis na kamenu na fasadi manastira.
Kralj Jugoslavije Aleksandar Karadjordjević obnovio
je manastir 1929 god. U kompleksu manastira postoji
muzejska postavka šumadijske eparhije.
Manastir je ženski, aktivan je, o njemu brinu monahinje.