MANASTIR JOŠANICA

 

Manastir Jošanica se nalazi u samom podnožju planine Crni Vrh, u atraktivnoj klisuri rečice Jošanice. Zbog toga se oseća svežina u vazduhu. Sagrađen je u 14. veku i po narodnom predanju, zadužbina je kneza Lazara. Crkva je posvećena Svetom Nikoli. Smatra se da je manastir podignut u vremenskom periodu pre Kosovskog boja. Ova crkva ima jedan od najdragocenijih živopisa, a obnovljena je 1786. godine. Po istorijskim podacima za vreme Kočine krajine, Turci su popalili manastir i ćelije, a freske u unutrašnjosti hrama oštetili. Samo je jedan deo živopisa sačuvan. Pored ciklusa Velikih praznika (podaci iz Istorije umetnosti) i Hristovog stradanja predstavljenih u naosu, u priprati su naslikane scene iz života nepoznatog pustinožitelja. Među stojećim figurama u priprati ističu se oštećeni portreti članova jedne vlastelinske porodice koja je verovatno imala ulogu ktitora.
Zahvaljujući donatorima, crkva Svetog Nikole je obnovljena, a sagrađen je i novi manstirski konak koji je osvešten 1996. godine. U novom konaku je letnja duhovna škola za polaznike od sedam do 27 godina. Prve nedelje su najmlađi polaznici, a poslednje studenti.