Proslava Srpske Nov. Godine 16.1.2010 (Altena)
...